YouTube Channel

De Conferenties zijn opgenomen en zijn beschikbaar via het YouTube Kanaal

3-DAAGSE NEDERLANDSE ONLINE CONFERENTIE

Maandag 3, dinsdag 4 en maandag 10 mei 2021 om 19.00 uur

De Katholieke Kerk zit midden in een grote crisis. Veel commentatoren uit de Katholieke media zeggen eigenlijk al dat de Kerk zich misschien wel in het midden van een feitelijk schisma bevindt. Aan de ene kant heb je hooggeplaatste liberale prelaten die aandringen op grote veranderingen in de Kerk: huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, samenwonen, anticonceptie, verdraagzaamheid ten opzichte van abortus, en veel meer. Aan de andere kant heb je de trouwe kardinalen en bisschoppen die strijden voor het behoud van de ware traditionele Leer van de Katholieke Kerk.

We leven te midden van de al lang geleden voorzegde grote geloofsafval in de eindtijd. We leven in de periode van een massaal verlies van het ware geloof, vlak voor de Tweede Komst van onze Heer.

In deze 3-daagse online conferentie zullen we deze voorzegde grote geloofsafval in de eindtijd uitvoerig behandelen. Deze 3-daagse online conferentie zal gehouden worden op de volgende datums:

Dag 1: maandag 3 mei 2021 om 19.00 u
Dag 2: dinsdag 4 mei 2021 om 19.00 u
Dag 3: woensdag 10 mei 2021 om 19.00 u

Dag 1 zal handelen over de profetieën van diverse heiligen, Mariaverschijningen, evenals hedendaagse profetieën over de grote geloofsafval. In het bijzonder zullen we dieper ingaan op de profetieën over de grote geloofsafval gebaseerd op de boodschappen van de Heilige Drie-eenheid in het Boek der Waarheid.

Dag 2 zal uitvoerig ingaan op de grote veranderingen die reeds plaatsgevonden hebben (en nog steeds plaatsvinden) in de Katholieke Kerk. Deze veranderingen in de Kerk die zich voor onze ogen afspelen, zijn een vervulling van diverse ongelooflijk gedetailleerde profetieën in het Boek der Waarheid.

Dag 3 zal ons praktisch advies verlenen over hoe we ons kunnen voorbereiden op meer ophanden zijnde veranderingen in de Kerk, en hoe we in de Waarheid van onze Heer Jezus Christus kunnen blijven.

U kunt zich hier inschrijven (gelieve u voor elke dag in te schrijven):
Dag 1: http://bit.ly/GreatApostasyBelgiumNetherlandsDay1
Dag 2: http://bit.ly/GreatApostasyBelgiumNetherlandsDay2
Dag 3: http://bit.ly/GreatApostasyBelgiumNetherlandsDay3

Nadat u zich heeft ingeschreven, zult u een bevestigingsmail ontvangen van "Jesus to Mankind Global". Gelieve deze registratiebevestiging te bewaren als referentie. U kunt dan aan het evenement deelnemen door de instructies te volgen in die email.

Voel u vrij dit evenement te promoten bij iedereen die u kent door de bovenstaande registratielinks te delen via e-mail, sociale media, ....

Share this page