Dlaczego będzie miało miejsce Ostrzeżenie?

By dowieść, że Bóg istnieje.
By przyprowadzić każdego z powrotem do Jezusa i na drogę Prawdy.
By zmniejszyć skutki grzechu i zła na świecie poprzez nawrócenie.
By pomóc ocalić nas przed Dniem Ostatecznym i Sądem, dając nam szansę, byśmy prosili o przebaczenie popełnionych przez nas grzechów.
By nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szansy odkupienia bez tej wielkiej Łaski Miłosierdzia.
By umocnić wiarę wierzących.

Co się stanie podczas Ostrzeżenia?

Każdy powyżej 7 roku życia doświadczy prywatnego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem, które potrwa mniej więcej 15 minut.
Jest to Dar od Boga Ojca, by nawrócić ludzi do Prawdy. Będzie to tak, jakby nastał Dzień Ostateczny i Sąd, tylko teraz nie będziemy potępieni. Przeciwnie, będziemy mieli szansę, by prosić o przebaczenie.
Na niebie zderzą się dwie komety.
Ludzie będą wierzyć, że jest to katastrofa gorsza niż trzęsienie ziemi, ale to nie będzie to – jest to znak, że Jezus przyjdzie.
Niebo stanie się czerwone, będzie wyglądało jak ogień i wtedy na niebie będzie widać wielki krzyż, byśmy się wcześniej przygotowali.
Ateiści powiedzą, że była to światowa iluzja. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale nie będzie takiego.
To wydarzenie będzie spektakularne, ale nie będzie nas ranić, ponieważ dzieje się to jako Akt Miłości i Miłosierdzia od Jezusa.
Nasze grzechy zostaną nam pokazane tak, jak widzi je Bóg, i to sprawi, że odczujemy przerażający smutek i wstyd.
Inni będą tak osłabli i zszokowani poprzez sposób, w jaki ich grzechy zostaną im ujawnione, że skonają, zanim poproszą o łaskę przebaczenia.
Każdy ujrzy stan swojej duszy przed Bogiem – dobro, które uczynił w swoim życiu, smutek, którzy wywołał u innych i wszystko, czego nie zdołał uczynić.
Wielu ludzi upadnie i będzie roniło łzy ulgi. Łzy radości i szczęścia. Łzy cudu i miłości. Ponieważ ostatecznie będzie możliwe żyć nowym życiem po tym, kiedy będziemy znali całą prawdę.

Jezus prosi teraz każdego z nas, by modlić się za te dusze, które umrą na skutek szoku, a które mogą być w grzechu śmiertelnym. Każdy potrzebuje się teraz przygotować. Jezus prosi, by wszyscy zabiegali o przebaczenie swoich grzechów przed Ostrzeżeniem.

Share this page