12 Fundamentele Waarden Van De Opvoeding

Er zijn twaalf fundamentele waarden van de opvoeding die de ouders hun kinderen van jongs af aan moeten inprenten, door ze voortdurend te herhalen.

1. Je bent geschapen naar het beeld van God Die liefde is. Word zelf geleidelijk ook liefde.
2. God is je Vader, jij bent Zijn kind; je mag Hem "Vader - Abba" noemen.
3. Blijf altijd voor God als een klein kind voor zijn moeder.
4. God is mens geworden in Jezus Christus. Leef naar Zijn voorbeeld. Hij nodigt je uit: "Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart" (Mt.11,29).
5. Jezus heeft je Zijn vrede en vreugde beloofd. Vraag Hem zonder ophouden die schatten tot je ze verkrijgt. Straal de vrede en vreugde van Christus rondom jou uit; daarvoor zijn ze jou gegeven.
6. Jezus wil dat je "zout der aarde" (Mt.5,14) en "licht van de wereld" bent (Mt.5,14), en door je "goede daden" het evangelie verkondigt.
7. Bemin hen die je kwaad doen, en bid voor hen die je vervolgen (vgl.Mt.5,43-48). Zo zal je werkelijk een kind zijn van de hemelse Vader en "volmaakt" als Hij.
8. Maak je niet bezorgd over de toekomst, zelfs niet over de dag van morgen. Daar hangen de vrede en de vreugde van Christus van af. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt.6,34), zegt Hij.
9. Denk zoals de Heer, neem de zienswijze van de wereld niet over. De dagelijkse omgang met de Heilige Schrift zal het denken van God in je hart wortel doen schieten.
10. Kijk naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Bid opdat ze Gods liefde ontdekken.
11. Wees trots op je christelijk geloof en op de Kerk. Moge Christus van je zeggen: Ik ben trots op jou!
12. Neem Maria bij je op, zoals de apostel Johannes (Joh.19,26). Ze leert je zonder ophouden te bidden, en de schepselen en de dingen te zien met de blik van Jezus.

 


Van jongs af aan diep ingeworteld, zullen deze waarden, zoals de ster van de Herders, heel het leven door, een veilige gids zijn; zoals een kompas zullen ze onfeilbaar de goede richting aanwijzen.

Help de goede Herder om in jou deze waarden te realiseren, om je te leiden buiten "de modderige omheining van de zonde", buiten het bereik van Satan "de Prins van deze wereld". En doe hetzelfde telkens als je voor anderen dient te zorgen. Dring er bij de ouders op aan om deze twaalf waarden in de opvoeding van hun kinderen te integreren door ze in de kindertijd en de jeugd onophoudelijk te herhalen. Daartoe moeten ze eerst zelf doordrongen zijn van deze twaalf waarden.

Opvoeding van Kinderen - Gezinsbond - Katholiek Onderwijs - Freinetschool - Steinerschool - Steinerpedagogie - Stedelijk Onderwijs

Share this page