135. Een Nieuwe Wereld Munt zal aangeboden worden aan een ongelovige wereld  Boek Der Waarheid

 Vrijdag, 8 juli 2011, 15:30 u.

 ...

“De Nieuwe Ene Wereldmunt die zal aangeboden worden aan een ongelovige gemeenschap is beraamd om jullie te controleren. Eens dat gebeurt zullen zij proberen om jullie te beroven van voedsel. Tenzij Mijn kinderen deze realiteit (van de wereldmunt) aanvaarden zullen zij machteloos zijn wanneer zij onder de controle staan van een Nieuwe Wereld Orde geleid door machten van de Vrijmetselarij. Mijn kinderen, bereid jullie nu voor want al zal De Waarschuwing miljoenen bekeren, zelfs diegenen die trouw zijn aan de Ene Wereld Orde, het zal niet voldoende zijn om die boosaardige slaven van Satan en de Antichrist te stoppen. Met de controle over jullie geld zullen jullie het zwaar hebben om jullie recht op eigendom, voedsel en gezondheid te verdedigen, de drie zaken waarvoor zij verantwoordelijk zullen zijn als jullie nu niet beginnen jullie tegenstand luid te laten horen. Stop jullie leiders op hun wegen. Laat niet toe dat ze jullie intimideren. Indien er voldoende van jullie alert zijn voor dit boosaardig monsterlijk plan, dan kunnen jullie anderen verwittigen.”

...

De Nieuwe Wereldmunt - De Nieuwe Wereldorde - Zilveren Munten - Gouden Munten - Bail Out - Bail In - Bankfaillissementen - Brexit - Bankrun - Beurscrash - Instorting Van Het Financiële Systeem - Vrijmetselaars - Negatieve Rentevoeten - Accumulatieve Monetaire Politiek - Fysiek goud - Fysiek zilver - Goudmarkt

Share this page