Vicaris Paus Benedictus XVI

Boodschap 494 voor de Clerus uit het Boek Der Waarheid . 

Maandag, 16 juli 2012, 15:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al diegenen die Mijn Heilige Katholieke en apostolische Kerk op aarde besturen, voor te bereiden.

Want de tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, haar hoogtepunt bereikt.

Zeer spoedig zal hij gedwongen worden het Vaticaan te ontvluchten. Dan zal de tijd komen dat Mijn Kerk zich opsplitst, de ene kant tegen de andere.

Ik roep al Mijn gewijde dienaars op zich hun allerheiligste geloften in herinnering te brengen.

Laat nooit jullie zending in de steek. Verloochen Mij nooit. Aanvaard nooit leugens in plaats van de Waarheid.

Jullie moeten Mij vragen jullie te helpen in de komende moeilijke tijden. Jullie moeten opstaan, jullie verenigen en Mij volgen.

Bid voor de kracht die jullie zullen nodig hebben met dit bijzondere Kruistochtgebed (66).

Kruistochtgebed (66)

Voor de Clerus: Help mij om Trouw te Blijven aan Uw Allerheiligste Woord.

“O Lieve Jezus, help mij om altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Woord.

Geef mij de kracht om ook bij tegenstand de Waarheid van Uw Kerk hoog te houden.

Vul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen op de manier waarop U ons dat geleerd hebt.

Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens en trouw te blijven aan U zelfs wanneer het mij verboden wordt dat te doen.

Bevrijd mij van de ketting van bedrog die ik mogelijks tegenkom, teneinde het Ware Woord van God te verkondigen.

Overdek al Uw gewijde dienaren met Uw Kostbaar Bloed, op dit moment, zodat wij moedig, getrouw en vastberaden zullen blijven in onze verbintenis met U, onze geliefde Verlosser, Jezus Christus. Amen.”

Wees niet ontmoedigd, Mijn geliefde gewijde dienaars, want de tweedracht werd geprofeteerd en moet geschieden in de laatste strijd om de zielen.

Ik bemin jullie en zal met jullie zijn nu jullie met Mij de lastige weg naar Calvarië gaan zodat eens te meer Verlossing voor alle zielen kan bereikt worden.

Jullie geliefde Jezus

Share this page