Het Nieuw Paradijs - Het Zegel van de Levende God

Boodschap 897 uit het Boek Der Waarheid

Vrijdag, 30 augustus 2013, 20:24 u. 

Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft, zorg ervoor dat elke natie Mijn Profetieën hoort, zodat zij zichzelf kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde Aarde – het Nieuwe Paradijs. Elk kind van God heeft recht op zijn of haar erfdeel en dus, net alsof zij zich zouden voorbereiden op een grote bruiloft, moeten zij beginnen plannen voor die Grote Dag. 

Ik doe een oproep tot Joden, Moslims en Christenen, net als tot elke andere gezindte, om nu naar Mij te luisteren. Niet een van jullie zal onaangetast blijven door de boosaardigheid van de antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij over de wereld zal brengen, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in jullie huizen te bewaren. 

Wanneer het Woord van God, het Ware Woord, jullie bekendgemaakt wordt, dan moeten jullie halt houden en luisteren, want het zal jullie naar de Poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde leiden. Dit Nieuwe Paradijs wacht en zal de thuis worden van miljarden zielen, met inbegrip van diegenen die wachten in het Vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen verenigen wier harten openstaan voor de Heerschappij an God, die de Liefde van Mijn Barmhartigheid zullen voelen. 

Alstublieft, vrees die Dag niet, aangezien hij jullie grote blijdschap, vrede en vreugde zal brengen. Mijn Koninkrijk zal jullie verbazen, omwille van zijn verbazingwekkende schoonheid. Velen onder jullie vrezen Mijn Boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood betekent – het einde. Maar dat zou een onjuiste veronderstelling zijn. 

Diegenen van jullie die vrijwillig naar Mij toekomen, onvoorwaardelijk, met nederigheid en liefde, zullen de pijn van de fysieke dood niet ervaren. In plaats daarvan zullen jullie je in oogwenk in jullie nieuwe omgeving bevinden. Dat zal jullie eerst doen schrikken en jullie zullen vlug rondkijken om jullie geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie families zullen zijn, met inbegrip van diegenen die jullie liefhebben, die reeds met Mij in de Hemel zijn en diegenen die Ik zal bevrijden uit de vuren van het Vagevuur. 

Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dit zal 100 dagen duren. Mijn Nieuwe Paradijs zal maar één religie hebben, het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks zal aanbeden worden. Alles zal in eenheidzijn met de Heilige Wil van Mijn Vader. Daar zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal geen verdeeldheid toestaan. 

Ik zal leiders aanduiden en in geen enkel land zal er gebrek zijn aan voedsel, water, huizen of leven. Er zal geen dood meer bestaan, want Ik zal al diegenen die binnengaan, Eeuwig Leven schenken. Alle naties zullen samenwerken om het Woord van God te verspreiden, en gelukzaligheid, die vandaag onmogelijk op Aarde te bereiken is, zal één van de grootste Gaven zijn die Ik jullie zal aanbieden. Jullie zullen heel erg geliefd worden en jullie zullen Mij beminnen, net zoals Ik jullie bemin. 

Velen van jullie zullen generaties van jullie families ontmoeten, van eeuwen geleden. Generaties zullen verdergaan en jullie zullen jullie zonen en dochters zien trouwen en volmaakte kinderen van God zien verwekken – elkeen gezegend met grote Genaden. Er zal een Hoofd van Mijn Kerk aangeduid worden en zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op Aarde zou vormen. En dus zal hij in het Nieuwe Paradijs Mijn Kerk leiden. 

O als jullie maar konden zien wat jullie wacht, jullie zouden tranen van vreugde wenen en jullie een weg banen naar de Poorten. Dus alstublieft, jullie allen, negeer de aanvallen om jullie te doen stoppen met jullie zoektocht naar Eeuwig Leven. Negeer diegenen die jullie zeggen dat Ik niet Besta. Schenk geen geloof aan diegenen die Mijn Heilig Woord gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat Ik nu niet tot jullie spreek door deze Boodschappen.

Jullie moeten strijden opdat jullie allen deze glorieuze erfenis ontvangen, want niemand heeft het recht een ander deze grote erfenis te ontzeggen, die aan elke ziel toebehoort, ongeacht hoe zwart hun zielen ook mogen zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij zielen te brengen, van overal, zodat wij samen het werk van Satan kunnen vernietigen en vlug kunnen overgaan in de Nieuwe Wereld. 

Mijn vrede zij met jullie. 

Jullie Jezus

Share this page