"Ik verzoek jullie om de Tien Geboden zo dikwijls mogelijk op te zeggen. Zo zullen jullie weten wat er van jullie verlangd wordt om God werkelijk te dienen. "(uit boodschap 1233 uit BOEK DER WAARHEID

  1. Bovenal bemin één God.
  2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
  3. Heilig steeds de dag des Heren.
  4. Vader, moeder zult gij eren.
  5. Dood niet geef geen ergernis.
  6. Doe nooit wat onkuisheid is.
  7. Vlucht het stelen en bedriegen.
  8. Ook de achterklap en 't liegen.
  9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
  10. En begeer nooit iemands goed.

"Het Woord van God blijft nu zoals het altijd was en de Tien Geboden zijn duidelijk – zij zullen nooit veranderen. De weg naar God bestaat erin stevig vast te houden aan wat Hij onderwees. God sluit geen compromissen noch keurt hij gelijk welke menselijke poging goed om de Waarheid te veranderen. Indien jullie in God geloven, dan volgen jullie Zijn Geboden, aanvaarden jullie het Woord zoals het in de Heilige Bijbel staat en blijven jullie op het ene ware pad naar Zijn Koninkrijk. Gezegend is de rechtschapen mens want hij zal de Sleutels naar het Paradijs ontvangen door zijn ondergeschiktheid aan God. " (uit boodschap 1261 BOEK DER WAARHEID)

Share this page