2 Boodschappen van de vele over zelfmoord en euthanasie  uit het Boek Der Waarheid

Kijk naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Geen mens op aarde heeft het recht, de macht of de autoriteit om te oordelen of te veroordelen. Bid opdat ze Gods liefde ontdekken. Een zeer belangrijke fundamentele waarde van het Christelijk Geloof.

Boodschap 104 uit Boek Der Waarheid.

Zaterdag, 4 juni 2011, 17:00 u.

...

“Waarom, denken jullie, zijn er zo velen in die schijnwereld van beroemdheid, die zelfmoord plegen? Overdosissen drugs nemen? Zich depressief voelen. Wanhoop die door jullie harten trekt? Weten jullie niet dat Satan zo snel mogelijk jullie zielen wil? Hoe vlugger jullie sterven in staat van doodzonde hoe vlugger Satan jullie kan ontrukken van God, de Almachtige Vader, jullie Schepper.

Het is moeilijk voor Mijn kinderen die gevangen zitten in die leugen om dit te begrijpen. Maar denk zo. Zelfs wanneer jullie in zonde zijn is er nog altijd het licht van God dat in jullie aanwezig is. Veel zondaars en atheïsten beseffen dat niet. Zij zetten hun neerwaartse spiraal van zonde voort en bewegen zich dichter naar de Hel. Maar het is enkel het licht van God dat hen geestelijk gezond houdt. Zonder het licht van God zou deze aarde in duisternis verkeren. Eens jullie deze duisternis ervaren hebben zal zij jullie terroriseren. Jullie zondige daden zullen jullie niet enkel walgelijk overkomen, maar jullie zullen willen wegvluchten en je verstoppen. Want indien dan het licht van God plots zou verschijnen, zouden jullie niet in staat zijn de schittering of de macht ervan te weerstaan.

Zonder Gods licht is er totale duisternis van ziel. Omdat jullie, Mijn kinderen, het nooit zonder dit licht hebben moeten stellen, zouden jullie niet in staat zijn te overleven mocht dit licht doven.”

Boodschap 140 uit Boek Der Waarheid

Vrijdag, 15 juli 2011, 17:30 u.

Mijn dochter, wanneer Mijn kinderen liefde in hun hart voelen, kunnen ze er zeker van zijn dat Ik tegenwoordig ben in hun zielen. Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer zij dat het minst verwachten. Dat geldt ook voor de verharde zondaars wier uitwendige bast zeer dikwijls een gevoelig hart verbergt.

Elke persoon op aarde is een kind door God de Vader geschapen. Daarom is het licht in elke mens aanwezig al is het soms zeer zwak wanneer zielen naar de duisternis getrokken worden. Desalniettemin is Mijn licht nog altijd aanwezig. Want zonder dat zou er complete duisternis zijn waarin zij niet zouden kunnen functioneren. Wanneer zielen een vreselijke toestand van duisternis bereiken nemen zij zeer dikwijls hun toevlucht tot zelfmoord. Dat gebeurt wanneer Satan, als gevolg van de zwakheid van ziel en geest, hun zielen rooft door hen ervan te overtuigen een einde te maken aan hun leven. Vele van Mijn volgelingen begrijpen de gemoedstoestand niet die zo’n duisternis kan hebben op een ziel, daarom moeten zij veel bidden voor deze kinderen die in dergelijke staat van wanhoop verkeren.

God, Mijn Eeuwige Vader is steeds barmhartig en zal altijd deze zielen helpen van wie velen in zulke mate lijden dat hun geest niet meer kan functioneren met hun volle verstand. Een doodzonde kan enkel begaan worden wanneer een persoon, met volle tegenwoordigheid van geest, heldere intenties heeft om datgene te doen waarvan hij of zij weet dat het verkeerd is. Dus alstublieft, ga er niet vanuit dat zulke zielen helemaal verloren zijn want velen weten niet wat zij doen.

Wees ervan bewust dat Euthanasie door Mijn Vader wordt afgekeurd en is niet toegelaten, want niemand kan willens en wetens het leven van een ander nemen. Geen enkele reden kan worden aangevoerd om dit in de naam van Mijn Vader te rechtvaardigen. Verdraagzaamheid samen met het argument van een menswaardige behandeling kunnen naar voren gebracht worden om deze daad te rechtvaardigen, maar niemand, buiten de Almachtige Vader, kan beslissen over het tijdstip van de dood, want geen mens ter wereld heeft dat recht. En hem zal nooit de toestemming gegeven worden om deze doodzonde te begaan.

Elk excuus wordt door mensen aangevoerd om het leven van een ander te nemen, maar geen enkel daarvan zal aanvaard worden als zijnde juist in welke omstandigheid dan ook. Dat geldt voor terechtstelling, de zonde van abortus en euthanasie.

Word wakker nu, jullie allen, en onthoud dat jullie streng zullen geoordeeld worden mochten jullie het meest heilige van al Mijn Vaders Geboden breken: Gij zult niet doden. Onthoud dat er slechts één God is en Hij alleen kan beslissen wanneer leven genomen wordt. Breek dit Gebod in volle kennis omtrent wat je doet en je zal voor Eeuwig de kwellingen der Hel ondergaan.

Alstublieft, Ik smeek jullie, zwicht niet onder de druk van Satan die voortdurend aanmoedigt om leven te nemen zodat hij zielen kan stelen die anders zouden bestemd zijn voor Mijn Vaders Glorievol Koninkrijk.

Jullie Goddelijke Verlosser

Zelfmoord - De Zelfmoordlijn - Levensmoeheid - Depressie - Burn Out - Uit Het Leven Stappen

Share this page