Leef naar de woorden van het Evangelie. Vermijd erover te praten. De boekenkasten in de bibliotheken puilen uit met uiteenzettingen van de Heilige Schrift. Ze zijn leeg als ze het laaiend vuur van de liefde in de zielen niet ontsteken. De wereld vraagt niet zozeer naar een spreken over de vrede en de vreugde die Jezus beloofde aan wie Hem liefhebben, maar naar het levend voorbeeld van de leerlingen.

Wanneer je iemand ontmoet die lijdt, blijf dan staan en zie hoe je hem kunt helpen. De trouwe christen heeft de roeping van de barmhartige Samaritaan (vgl.Lc.10,29-37). Tot iedereen, ook tot jou, zegt Jezus: "Ga dan en doe gij evenzo". Er is zoveel lijden dat je kunt verzachten: lijden van de eenzame mens, van echtgenoten die elkaar verscheuren, van de misprezen migrant, van de verlaten zieke, van de arme in nood. Je zult geoordeeld worden naar je werken van barmhartige Samaritaan.

Wees een anker van Christus, opdat Zijn werk gedurende je hele leven wordt voortgezet.

Katholieke Kerk - Broederschap van de Heilige Apostelen - Priesterbroederschap Sint Pius X - Priesterbroederschap van Sint Petrus (Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre) - Rooms Katholicisme - Montfortianen - Franciscanen - Benedictijnen - Protestaanse Kerk -  Presbyteriaanse Kerk - Scientology Kerk - Mormoonse Kerk - Getuigen Van Jehova - Antroposofische Christengemeenschap - Baptistengemeenten - Santo Daime - Lectorium Rosicrucianum ...

Als je twijfelt of je de "Weg van de Waarheid" bewandelt , bid dan tot de Heilige Geest voor het onderscheidingsvermogen.

Share this page