"Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en vele naties besmetten. Onrust en verdeeldheid zullen in de meeste landen aanwezig zijn en de mensen zullen dan beseffen dat de tijden ongelofelijk veranderd zijn.

Een diepe verwarrende angst zal ervaren worden en mensen zullen het moeilijk vinden om te weten wie te vertrouwen. Dit is de wijze waarop Satan Gods kinderen overvalt, aangezien hij de een tegen de ander opzet. Alleen diegenen die in de Ware God geloven zullen troost vinden, want zij zullen weten dat hun geloof en liefde voor Mij hen sterk zal houden." (Uit boodschap 894 uit het Boek Der Waarheid )

Het kwaad op aarde is sterk. Het komt van de duivel die verwoed de wereld wil ketenen. Maar Christus overwint de duivel. Hij heeft de band der liefde geschapen waarvan de schakels ontoegankelijk zijn voor "de moordenaar van de mensen vanaf het begin" (Joh.8,44). Voel je volledig veilig als een schakel in deze liefdesband.

De slechtheid aanwezig in de wereld heeft een omvang die niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach en het gelijkt op een onzichtbaar net, dat de aarde bedekt. Het is zo dodelijk dat slechts zeer weinigen werkelijk het niveau van raffinement begrijpen dat erin vervat zit.

(Uit boodschap 866 uit het Boek Der Waarheid

De haat tegen de Christenheid

"De haat tegen de Christenheid wordt jullie op drie manieren toegediend.
De eerste is de wereldwijde geloofsafval, die wordt opgestookt door Mijn wraaknemer die de wereld misleidt tot het verwerpen van alles wat van Mij komt en die Mij in een woestenij slingert om er weg te rotten.
De tweede komt tot stand door het rationalisme en het menselijk ingrijpen in Mijn Woord, verspreid door geleerden van Mijn Woord die niet gevuld zijn met de geest van Waarheid, maar die in plaats daarvan vol zijn van eigengerechtigheid, gevoed door trots. Ze denken zo goed ervaren te zijn in het interpreteren van Mijn Onderrichtingen, dat zij nieuwe bijvoegsels zullen toevoegen en zullen aanpassen wat Ik leerde om te voldoen aan hun eigen egoïstische behoeften.
En dan zijn er diegenen wier harten van steen zijn gemaakt – koud, gevoelloos en vol van diepe intense haat voor Mij en voor elke persoon die het Christendom voor iedereen zichtbaar in de praktijk brengt. " (uit boodschap 1190 uit het Boek Der Waarheid )

Broeder tegen Broeder, Naaste tegen Naaste

"Mijn geliefde dochter, de tijd is aangebroken voor beroering in de wereld waar de mens zal opstaan man tegen man, broeder tegen broeder en de naaste tegen de naaste zoals voorspeld. Gebeurtenissen zullen nu losbarsten, de één na de ander. Veel landen zullen dit ervaren. Er is veel boosheid in de wereld, teleurstelling en angst bij Mijn kinderen. Zeg hun dat deze gebeurtenissen worden aangestoken door Satan en dat er nog onrusten zullen losbarsten, heviger, intensiever vóór De Waarschuwing." (uit boodschap 161 uit het Boek Der Waarheid )

Bidden voor de dader - Gebed voor de zondaars

"Voor elke gruweldaad gepleegd door de mens tegen een mens in deze tijden moet je in ieder geval bidden voor de dader. Gebed voor de zondaars is nu gevraagd. Door het gebed kan je de Heilige Geest vragen het goddelijk licht te brengen in deze arme zielen. Velen van hen zijn zo verblind voor de waarheid van de liefde van Mijn Vader dat zij doelloos ronddwalen en van de ene crisis naar de andere gaan zodat ze iedereen kwetsen die met hen in contact komt. " (uit boodschap 163 uit het Boek Der Waarheid )

Nazisme - Fascisme - Zionisme - Communisme - Negationisme - Nationalisme - Liberalisme - Socialisme - Kapitalisme - IS - Daish - ISIS - Hamas - Boko Haram - Al-Shabaab - Al Qaeda - Hezbollah - Racisme - Xenofobie - Discriminatie - Boeddhisme - Islamisme - Hindoeisme - Shivaïsme - Satanisme ...

Share this page