Gebed bestemd voor atheïsten tijdens De Waarschuwing

Diegenen onder jullie die atheïst zijn, luister naar Mijn belofte. Ik bemin jullie allen en nooit zal Ik Mijn strijd opgeven om jullie te redden uit de klauwen van de Bedrieger, Satan, die jullie blind maakt voor de Waarheid.

Wanneer de tijd gekomen is, en wanneer jullie tijdens De Waarschuwing jullie zonden voor jullie ogen zullen zien, zeg dan alstublieft deze woorden.

“Jezus, toon mij de Waarheid en red mij van het kwaad. Ik heb oprecht spijt over mijn zonden en ik vraag U om mij nu vast te nemen en mij het licht van Uw Barmhartigheid te tonen. Amen.”

Jullie zullen nooit meer verward zijn indien jullie dat gebed zeggen. Een zware last zal van jullie hart worden weggenomen en jullie zullen waarlijk in vrede zijn.

Onthoud deze woorden voor wanneer de dag komt.

Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie vasthouden en jullie zullen Mijn liefde door jullie lichaam voelen stromen en dan zullen jullie het bewijs krijgen waar jullie zolang naar verlangd hebben. (Boodschap 495 uit het Boek Der Waarheid )

Atheïsme is de grootste religie in de wereld en zij die hun leven aan dit bedrog hebben toegewijd zijn voor eeuwig verloren. Zij zullen de vuren van de Hel tegemoet gaan. Tenzij zij zich tot Mij keren, tijdens of na De Waarschuwing, zullen zij een verschrikkelijke kastijding ondergaan. (Boodschap 470 uit het Boek Der Waarheid)

Share this page