De Waarschuwing

ANNO 2024 IS DIT ACTUELER DAN OOIT !

DE VERLICHTING VAN HET GEWETEN 


 Profetieën bestemd voor deze generatie. Zie Boek Der Waarheid.WAAROM VINDT DE WAARSCHUWING PLAATS?

• Om aan iedereen te bewijzen dat God bestaat.
• Om iedereen terug te brengen naar Jezus en de weg van de waarheid.
• Om de impact van de zonde en het kwaad in de wereld te verzwakken door bekering.
• Als hulp om ons te redden vóór de Dag van het Laatste Oordeel door ons de kans te bieden om vergiffenis te vragen voor de zonden die we gepleegd hebben.
• Om de niet-gelovigen te bekeren die geen kans op verlossing zouden hebben zonder deze grootse daad van barmhartigheid.
• Om het geloof van de gelovigen te versterken.WAT ZAL ER GEBEUREN TIJDENS DE WAARSCHUWING?

• Iedereen, ouder dan 7, zal een persoonlijke mystieke ontmoeting met Jezus ervaren welke ongeveer 15 minuten zal duren.
• Het is een geschenk van God de Vader om de mensen terug tot de waarheid te brengen. Het zal zijn zoals op de Dag van het Laatste Oordeel maar deze keer zullen jullie niet veroordeeld worden. In plaats daarvan zullen jullie de kans krijgen om vergiffenis te vragen.
• Aan de hemel zullen twee kometen botsen.
• De mensen zullen denken dat dit catastrofaal is, erger dan een aardbeving, maar dat is niet zo – het is een teken dat Jezus gekomen is.
• De lucht zal rood worden. Het zal eruit zien alsof deze in brand staat en dan zullen jullie een groot kruis in de lucht zien om jullie eerst voor te bereiden.
• Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen naar een logische verklaring zoeken maar die zal er niet zijn.
• Het zal spectaculair zijn en zal ons niet schaden want het is afkomstig van Jezus als een daad uit Liefde en Barmhartigheid.
• Onze zonden zullen ons getoond worden en we zullen ons enorm verdrietig en beschaamd voelen als deze aan ons geopenbaard worden. Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden geopenbaard worden dat zij dood zullen neervallen voordat zij de kans hebben om vergiffenis te vragen.
• Iedereen zal in het bijzijn van God de toestand van hun ziel zien – het goede dat zij in hun leven gedaan hebben, het verdriet dat zij anderen hebben aangedaan en alles wat zij nagelaten hebben om te doen
• Veel mensen zullen neervallen en tranen van opluchting wenen. Tranen van vreugde en geluk. Tranen van verwondering en liefde.
• Want het zal daarna, eindelijk, mogelijk zijn om een nieuw leven te leiden aangezien we de volledige waarheid kennen.
• Jezus verzoekt nu iedereen om te bidden voor de zielen die van de schok zullen sterven en die mogelijk in doodzonde verkeren. Iedereen moet zich nu voorbereiden. Jezus verlangt dat allen om vergiffenis vragen voor hun zonden voorafgaand aan de Waarschuwing.

De Waarschuwing -  De Tweede Komst Van Jezus Christus -  Zegel Van De Levende God -  De Restkerk - De Ecologische Klimaatverandering  - Extreme Weersomstandigheden - Het Boek Der Waarheid - De Christenvervolging -  De Politieke, Religieuze, Sociale, Economische, Burgerlijke En Financiële Onrust  - Abortus - Euthanasie - Moord - De Wereldwijde Besmetting Door De Haat - De Waarheid - Het Woord Van God - De Wonderdadige Medaille - Jezus Tot De Mensheid - Armageddon - De Eindtijd - Derde Wereldoorlog - Coronacrisis

 

Share this page