Tijdelijke Wonderen

"Ik wil ook degenen waarschuwen die beweren wonderen te kunnen verrichten. Iedereen die aanspraken maakt op dergelijke bevoegdheden, komt niet van God want er is maar één God en alleen Hij of Ik, Zijngeliefde Zoon Jezus Christus, kan zulke dingen geven. Satan bezit anderzijds ook krachten. Hij kan illusies creëren. In het geval van wonderbaarlijke genezingen kan Satan, door zogenaamde gebedsgenezers die hun bevoegdheden zoeken in het occulte, o.a. tijdelijke wonderen bekomen. Maar zij blijven niet duren. Satan kan zogenaamde wonderen bewerkstelligen, waaronder visioenen, gezien door velen in de lucht. Nogmaals, ze zijn illusies en komen niet van God." (Boodschap 142 uit het Boek Der Waarheid)

Terminale Ziekte

"Wanneer iemand verteld wordt dat ze besmet zijn met een terminale ziekte, hebben ze twee keuzes. Ze kunnen de Waarheid aanvaarden, hun ziel voorbereiden, tijd doorbrengen in hechte nabijheid met hun familie, Mijn Vergeving zoeken en vervolgens, wachten op de dag. Wanneer zij dit doen, hoewel het vreesaanjagend kan zijn, zullen ze – omdat ze de Waarheid aanvaard hebben – ware vrede in hun zielen vinden. Deze zielen zullen niets te vrezen hebben van Mij. Indien ze anderzijds de Waarheid verwerpen, en geloven in magische drankjes en valse goden, waarvan zij denken dat die gebruikt kunnen worden om hen op miraculeuze wijze te genezen, zullen zij zeer ontgoocheld worden. Deze zielen, zo verblind door zogenaamde positieve gedachten, geloven dat indien zij willen dat zijzelf beter zijn, dat alles goed zal gaan. Wat zij nalaten te begrijpen is dat zij Mij, Jezus, moeten aanroepen, indien zij wensen genezen te worden. Ik zal hun gebeden verhoren, maar enkel indien het verzoek voor het welzijn van hun zielen is. Deze zielen, die weigeren de Waarheid omtrent hun ziekte te aanvaarden en die zich niet tot Mij keren, zullen verloren zijn. Zij zullen de tijd die hun op aarde verleend werd om ervoor te zorgen dat hun huis in orde is, verspild hebben. " (Boodschap 856 uit het Boek Der Waarheid)

Terminale ziekten - Palliatieve - Kanker - Diabetis - Dementie - Ziekte van Hodgkin - Borderline - Dissociatie ...

Share this page