Boodschap 122 Uit het Boek Der Waarheid

Zaterdag, 25 juni 2011, 1:30 u.

... 

"Wat is jullie ziel?

Veel mensen weten niet wat hun ziel is. Hoe men haar voelt en herkent. Is het jullie geest? Jullie geweten? Het antwoord is eenvoudig. Jullie ziel zijn jullie zelf. Zij is wie jullie zijn. Jullie geweten. Jullie geloof. Jullie overtuiging, of die nu de waarheid weergeeft voor wat ze is, of de waarheid voor wat jullie willen geloven dat ze is. Zij is geen apart deel van jullie, lieve kinderen. Of iets dat tot een andere wereld behoort. Zij is aanwezig in elk menselijk wezen.

 

Er kan voor jullie ziel gezorgd worden door het volgen van Mijn onderrichtingen. Zij kan verwaarloosd worden door zonde, wat moeilijk te vermijden is. Maar zij kan weer van het nodige voorzien worden door te biechten of berouw uit te drukken en vernieuwd weer op te staan. Of zij kan ook vernietigd worden. Sommigen verwoesten hun ziel vrijwillig door te zondigen voor het plezier of de ondeugden van deze wereld, in volle kennis omtrent wat zij doen. Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun arrogantie overtuigt hen dat zij alles weten. Dat het leven begint en eindigt op deze wereld.

 

En dan zijn er die jonge mensen die, niet door eigen schuld, door ouders opgevoed zijn in tijden van overvloed, waar zij in materiële zin niets nodig hadden. Hun religie is gebaseerd op materieel gewin. Door het streven naar meer prikkels blijft hun ambitie toenemen tot er, eventueel, niets meer na te streven valt en de dood hen komt halen. Dan zijn ze verloren. Onzeker. Verward. Met een diep walgelijk gevoel van binnen weten ze dat er iets verkeerd is. De ziel vertelt het hun, maar zij weten niet hoe te antwoorden. Dat zijn degenen die jullie moeten redden.

 

Ik roep al Mijn volgelingen van overal op Mij te helpen om al Mijn arme kinderen te redden. Ik weet dat Ik een buitengewone daad van edelmoedigheid vraag van jullie kant. Het is een grote verantwoordelijkheid. Maar door Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen zullen jullie Mij helpen om velen van de wereld te redden uit de greep van Satan en de verschrikking die hij hanteert.

 

Ga voort, Mijn volgelingen, jullie allen en verspreid Mijn woord aan een geblaseerde, misleide en

ontgoochelde wereld. Mijn genaden zullen uitgestort worden over ieder van jullie al was het slechts voor één bekering. Eén ziel die de gruwel van de Hel kan ontkomen.

 

Ik bemin jullie allen. Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare kinderen overal. Wat een opbeuring geven jullie Mij elke dag. Hoe troosten jullie Mij. Breng Mij meer zielen. "

 

Jullie Goddelijke Verlosser

Redder van de Mensheid

Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer in vele gevallen, dat hij er een heeft, op de dag van de Verlichting Van Het Geweten.

Share this page