"Onderzoek Alles, Weerhoudt Wat Goed Is."

Aanvaard deze tekenen, deze wonderen, als een Geschenk van de Hemel.

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel zullen geopenbaard worden.

Op verschillende wijzen zullen aan de wereld tekenen gepresenteerd worden om Gods kinderen wakker te maken. Velen zullen proberen om deze tekenen te ontkennen en hen te verwerpen als zijnde bijgeloof en verbeelding van gelovigen.

Diegenen die getuige zullen zijn van de tekenen, jullie moeten weten dat zij jullie zullen helpen jullie zielen voor te bereiden. Want wanneer jullie je zielen hebben gevoed en vergeving gevraagd hebben voor jullie zonden, dan zal jullie lijden na De Waarschuwing minimaal zijn.

Aanvaard deze tekenen, deze wonderen, als een Geschenk van de Hemel.

Bevecht of ontken ze niet want ze zijn het bewijs van Mijn Belofte om jullie allen voor te bereiden voor Mijn Tweede Komst.

Ga nu en heb geloof.

Vertrouwen is de belangrijkste daad van trouw aan Mij, jullie Jezus.
Vertrouw Mij en alles zal goed zijn.

Jullie Jezus

(Boodschap 563 uit het Boek Der Waarheid)

Zogenaamde Wonderen

"Als de abominabele, zogenaamde ‘wonderen’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid gezien worden in de schelp van Mijn Kerk, zullen de echte miraculeuze tussenkomsten van Mij gezien worden. Ik zal, door Mijn Kruistochtgebedsgroepen, aan diegenen die hen beschimpen en bespotten, de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest bekend maken. Vele wonderen zullen over Mijn Gebedsgroepen uitgestort worden en over diegenen die de Gebeden bidden, als een gave om Mijn geliefde leerlingen te helpen het hoofd te bieden aan de geloofsvervolging."  (Uit booedschap 929 uit het Boek Der Waarheid)

Share this page