Gods Liefde - God is Liefde

"Jullie zouden kunnen denken dat de mensen van alle andere religies – tezamen met diegenen die niet in Mijn Eeuwige Vader geloven of die Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld niet aanvaarden – verloren gaan, maar dat zou onjuist zijn. Elke ziel die poogt om geestelijke volmaaktheid te bereiken en die onwetend kan zijn van de Waarheid, is geliefd bij Mijn Vader, Die Geheel-Liefdevol, Almachtig en Volmaakt is in al wat Hij doet. " (uit Boodschap 1184 uit het Boek Der Waarheid )

1 korintiërs 13

Om de ware christelijke liefde te kennen en te begrijpen, moet men regelmatig het 13e hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs lezen. Onderzoek ook de manier waarop jijzelf de liefde van je naasten en van de mensen die je op je weg ontmoet, werkelijk beleeft. Dat is een goede leefwijze die verrassingen biedt, als men maar objectief zijn eigen leven overziet.

1Co 13:1 Al spreek ik de talen van mensen en engelen, Maar ik heb de liefde niet: Ik ben een rinkelend bekken, Of een rammelend cymbaal.
1Co 13:2 Al heb ik de gave der profetie, Al bezit ik alle geheimen en kennis, Al heb ik het volle geloof, dat bergen verzet: Zonder liefde ben ik niets.
1Co 13:3 Al schenk ik weg al wat ik heb, Al geef ik mijn lichaam, om mij te laten verbranden: Zo ik de liefde niet heb, Het dient mij tot niets.
1Co 13:4 De liefde is geduldig, De liefde is goedertieren, De liefde is niet afgunstig, Niet pronkzuchtig, niet verwaand.
1Co 13:5 Zij handelt niet onedel, En zoekt zichzelve niet, Zij laat zich niet verbitteren, En rekent het kwade niet aan.
1Co 13:6 Over onrecht is zij niet blijde, Maar over de waarheid verheugd.
1Co 13:7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, Alles hoopt zij, alles duldt zij.
1Co 13:8 De liefde: zij vergaat nimmer! Maar profetieën: zij houden op, En talen: zij zullen verstommen, En kennis: zij zal vergaan.
1Co 13:9 Want ons kennen is ten halve, Ons profeteren slechts ten dele;
1Co 13:10 Maar komt eens het volmaakte, Het onvolmaakte verdwijnt.
1Co 13:11 Toen ik een kind was, sprak ik als kind, Voelde ik als kind, dacht ik als kind;
1Co 13:12 Nu ik een man ben, Leg ik het kinderlijke af. Thans zien wij in een wazige spiegel; Straks aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten halve; Straks ten volle, zoals ik zelf ben gekend.
1Co 13:13 Zo blijven bestaan Geloof, hoop en liefde, Drie in getal; Maar de grootste daarvan is de liefde.

De Liefde kan wetenschappelijk nooit bewezen worden

"Jullie, in jullie dagelijks leven, voelen liefde, bezorgdheid en sympathie voor anderen.
Jullie voelen een drang om te vechten tegen ongerechtigheid en worden afgestoten wanneer jullie getuigen zijn van kwaadaardige handelingen die door anderen begaan worden tegenover diegenen die minder fortuinlijk zijn dan zijzelf.
Jullie betonen liefde voor anderen en dragen zorg voor hen die jullie hulp nodig hebben.
Jullie haten het om anderen uit te buiten en jullie zijn gevoelig voor de noden van hen die in dit leven te lijden hebben.
Jullie voelen liefde voor jullie familie.
Jullie lachen en zijn blij wanneer jullie onder vrienden zijn en voelen een enorme liefde en vriendschap voor hen die jullie nauw aan het hart liggen.
Wanneer jullie trouwen voelen jullie een overweldigende liefde voor jullie wederhelft. Dan, wanneer jullie kinderen hebben, overtreft de liefde die jullie voelen alles wat jullie je ooit voorgesteld konden hebben.
Jullie storten tranen van berouw als en indien jullie iemand pijn doen. Jullie vergeven anderen wanneer zij jullie pijn doen, beledigen of schade berokkenen.
Vanwaar denken jullie dat deze liefde en emoties komen? Weten jullie niet dat die alleen van God kunnen komen?
Liefde is moeilijk uit te leggen, moeilijk te analyseren en zij kan wetenschappelijk nooit bewezen worden omdat zij een gave van God is." ( Uit boodschap 515 uit Boek Der Waarheid )

Share this page