BLIJF TROUW AAN DE OUDE VERSIE !

BEKORING leidt tot ZONDE, BEPROEVING tot HEILIGING.

! Priesters die  aansporen om dit gebed (het nieuw Onze Vader) te bidden zullen ook alle andere instructies die nog zullen volgen uitvoeren en dit zal leiden tot het ondersteboven en binnenstebuiten keren van de Waarheid , met als gevolg Ontheiliging, Godslastering, verlies van de Genade en het Geloof.

Zie hoe Job zijn geloof bewaard en nog versterkt heeft in de vreselijke beproevingen die door de listige streken van Satan zijn deel werden en door God werden toegelaten om de onveranderlijke trouw van zijn dienaar Job te doen uitblinken. Zeg altijd zoals Job in de onvermijdelijke beproevingen: "De Heer heeft gegeven, de Heer heeft teruggenomen; de naam van de Heer zij gezegend!" (Job 1, 21) Om hem voor zijn trouw aan God te belonen, zal de Heer hem opnieuw overvloedig geven. Zo doet Gods vaderlijk en barmhartig Hart. Verraad nooit dit Hart door gebrek aan geloof, zelfs geen ogenblik.

Vraag Onze Vader om je te helpen de bekoringen te vermijden en de beproevingen die leiden tot het eeuwig leven met liefde te zullen aanvaarden.

Offer God gedurende de dag een kort lofgebed, een simpele uitroep: "Dank U, Heer, voor de gave van het leven! Dank U, Heer, voor dit ogenblik van vreugde!" Maar ook: "Dank U, Heer voor deze beproeving".

Het Onze Vader

Download folder Beproeving of Bekoring

Nieuwe Vertaling 2016

In voege vanaf 27/11/2016

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Vertaling tot 2016

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen.

"Wanneer iemand beweert goddelijk geïnspireerd te zijn en vervolgens het Woord verandert om tegemoet te komen aan een seculiere wereld, vertrouw hem dan niet. God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen. Denk eraan dat wanneer jullie een profeet verafgoden en hem met lofbetuigingen overladen, jullie God beledigen. Indien jullie akkoord gaan met wijzigingen van datgene wat in de Allerheiligste Bijbel staat, en die het Woord van God tegenspreken, dan snijden jullie jezelf af van de Waarheid. Indien jullie leugens aanvaarden als een middel om God te dienen, op jullie eigen voorwaarden, dan scheiden jullie je van God af."  Uit boodschap 1119 uit het Boek Der Waarheid

Heer, leer ons bidden

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar 
Sermon 80 

"Heer, leer ons bidden"

 

      Gelooft u dat God niet weet wat u nodig hebt? Hij die onze armoede kent, kent onze verlangens al van tevoren. Daarom leerde de Heer ons dan ook het Onze Vader, en Hij adviseerde zijn leerlingen om sober met woorden te zijn. Hij zei: "Gebruik geen omhaal van woorden; want voordat u het Hem vraagt, weet uw Vader al wat u nodig hebt" (Mt 6,7-8). Als uw Vader weet wat u nodig hebt, waarom zou u het Hem dan nog zeggen, zelfs met weinig woorden? ... Als U het weet, Heer, is het dan nog nodig om tot U te bidden? 

      Welnu Degene die ons hier zegt: "Gebruik geen omhaal van woorden", zegt elders tegen ons: "Vraag en u zal gegeven worden", en opdat men niet gelooft dat het in het voorbijgaan gezegd is, voegt Hij eraan toe: "Zoekt en u zult vinden". Beschouw ook dit niet als iets wat Hij terloops gezegd heeft, maar let op hoe Hij eindigt: "Klopt en u zal worden open gedaan" (Mt 7,7). Hij wil dus kennelijk dat u eerst moet vragen om het daarna te ontvangen; dat u moet zoeken om te vinden en dat u moet kloppen om binnen te gaan... Waarom vragen? Waarom zoeken? Waarom kloppen? Waarom al die moeite van dat vragen, zoeken, kloppen alsof we Hem die alles al weet, instructies moeten geven? Ergens anders zegt de Heer: "Wij moeten onophoudelijk bidden" (Lc 18,1)...Welnu om dit geheim te begrijpen, vraag, zoek en klop!  Als Hij het mysterie met sluiers bedekt, dan is dat om u aan te sporen om te bidden en zelf een verklaring te zoeken. Wij moeten onszelf en elkaar aanmoedigen om te bidden.

 

Share this page