Uitgeputheid en Vermoeidheid. Op zoek naar de ware oorzaak ?

"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mt.11, 28-30)

Ik groet U, zeer barmhartig Hart van Jezus,
Levende Bron van alle genade,
Enige schuilplaats en toevluchtsoord,
In U vind ik het sprankje hoop.

Ik groet U, zeer meelevend Hart van mijn God,
Onpeilbare levende bron van liefde,
Van waar het leven van de zondaar opborrelt,
Evenals de bron van alle  zachtaardigheid.

Ik groet U, open wond van het zeer heilige Hart (Joh 19,34),
Waaruit de stralen van barmhartigheid zijn voortgekomen,
En vanwaar ons gegeven wordt om het leven te putten,
Alleen met de vaas van vertrouwen.

Ik groet U, onbegrijpelijke goedheid van God,
Nooit gemeten, nooit uitgediept,
Vol van liefde en barmhartigheid, en altijd heilig
En toch bent U als een goede moeder die zich naar ons buigt.

Ik groet U, troon van barmhartigheid, Lam van God,
U die Uw leven offerde voor mij,
U voor wie mijn ziel zich elke dag vernedert,
Levend vanuit een diep geloof.

H. Faustina Kowalska (1905-1938), 
Klein Dagboek, § 1321

Vermoeidheid - Chronische Vermoedheid - Depressie - Burn-out - Stress - Overspannenheid

Share this page