"Eigenliefde vóór de liefde tot anderen beledigt God." Boodschap 498 uit het Boek Der Waarheid

134. Narcisme (eigenliefde), een epidemisch kwaad in de wereld van vandaag.  Boek Der Waarheid

Donderdag, 7 juli 2011, 21:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat de wereld weet dat Mijn liefde voor de mensen Mijn hele wezen bezielt terwijl Ik op De Grote Waarschuwing voorbereid. Ik ben vol vreugde omdat Ik weet dat Mijn kinderen, vooral degenen die Mij niet kennen, tijdens Mijn Grote Daad van Barmhartigheid, eindelijk zullen aanvaarden dat Ik besta.

Eén van de meest storende eigenschappen die Mijn kinderen in deze wereld heeft aangetast is die van het narcisme, de eigenliefde. Dit epidemisch kwaad doet zich voor in elke laag van de maatschappij en is één van Satans favoriete aanvallen terwijl zijn demonen de zielen van Mijn kinderen van overal binnendringen. Men kan zien hoe zij zich uitdossen en paraderen opdat anderen hen zouden bewonderen. Hun eerste liefde is alleen voor zichzelf en wanneer dat niet genoeg is, hunkeren zij naar de aandacht van diegenen die hen omringen om die aan te moedigen hen openlijk te bewonderen.

Vandaag is de teistering van Satan zo groot in de manier waarop deze arme zielen zichzelf vertonen, dat het moeilijk te negeren is. Zij zijn zo geobsedeerd door hun uiterlijk dat zij zelfs zo ver gaan hun lichamen te beschadigen en om het even wat te doen wat vereist is om hun eigenliefde te bevredigen.

De aanwezigheid van Satan in zulke zielen is gemakkelijk te herkennen. Deze mensen zitten vol ijdelheid en zij neigen ernaar gezien te willen worden op invloedrijke plaatsen. De zonde van narcisme zal intensiever worden tijdens de Eindtijden waar velen hun voorkomen, hun welzijn en zelfzucht zullen veilig stellen ten koste van hun eigen vrienden en zelfs van hun eigen families. In de wereld van vandaag wordt eigenliefde als een bewonderenswaardige eigenschap beschouwd. Die jacht naar eigen voordeel kan nooit bevredigen, want Satan zal ervoor zorgen dat deze mensen altijd naar meer zullen streven.

Kinderen, de zonde van trots is er een die nu toeneemt in de wereld. Laat deze vorm van gedrag geen deel uitmaken van jullie alledaagse leven. Zo vele jonge mensen gebruiken deze vormen van zogenaamde lichamelijke perfectie als een streefdoel. Toch is hun gedrag betreurenswaardig als jullie je ogen openen en het zien voor wat het is. Het is een verbreking van het Eerste Gebod en indien zulke mensen volharden op deze weg, dan zullen zij door de Misleider meegesleurd worden in voortschrijdende verwarring.

Narcisme wordt gezien in alle domeinen van het leven, inclusief politiek, mode, de media, cinema en zelfs binnen Mijn eigen Kerk. Nederigheid kan niet bekomen worden als jullie lijden aan Narcisme. Zonder nederigheid kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk niet binnengaan.

Jullie Liefhebbende Verlosser

Jezus Christus

Narcisme - Eigenliefde - Hoogmoed - Arrogantie - Wereldse Amibities - Ijdelheid - Trots

Share this page