Verwerp ook nooit de andere Christelijk Kerken van Mijn Zoon.

Laat de Katholieke Kerk nooit in de steek.
Verwerp ook nooit de andere Christelijk Kerken van Mijn Zoon. Want jullie zijn allemaal volgelingen van Christus. Jullie allen die Mijn Zoon toegewijd zijn, jullie moeten je verschillen opzij zetten en samen strijden tegen de Antichrist.


Bid voor de eenmaking van al Gods kinderen door dit speciale Kruistochtgebed (28).
Kruistochtgebed (28)
De H. Maagd Maria: Gebed voor de Eenmaking van alle Christelijke Kerken.
“O Allerhoogste God, wij knielen voor U neer en smeken U om de eenmaking van al Uw kinderen in de strijd om het behoud van Uw Christelijke Kerken op aarde.
Laat niet toe dat onze verschillen ons verdelen op dit moment van grote geloofsafval in de wereld.
In onze liefde voor U, lieve Vader, verzoeken wij U om ons de genaden te schenken elkaar te beminnen in de naam van Uw Geliefde Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus.
Wij aanbidden U. Wij beminnen U. Wij verenigen ons om samen te strijden voor de kracht, om Uw Christelijke Kerken op aarde in stand te houden tijdens de beproevingen die wij in de komende jaren mogelijks zullen tegenkomen. Amen.”  (uit boodschap 338 uit het Boek Der Waarheid)

Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen, in al Mijn Christelijke Kerken

"Tegen dan zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen, in al Mijn Christelijke Kerken,
ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij, samen met Mijn leerlingen van deze Missie, zullen de Restkerk
vormen. Hun macht zal groot zijn en zij die het Zegel van de Levende God dragen zal geen kwaad
overkomen. Hun macht zal komen van de Gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en van de Kruistochtgebeden. "(uit boodschap 803 uit Boek Der Waarheid )

Houd van de Kerk zoals ze is.

Houd van de Kerk zoals ze is. Christus ondersteunt haar onophoudelijk. Je aardse leven lang is ze jouw gemeenschap van geloof en liefde. God heeft haar gesierd met een veelheid van hemelse gaven. Onverdraagzaamheid past daar niet. En toch, hoeveel christenen, zelfs onder de herders, zijn onverdraagzaam jegens broeders in het geloof, omdat ze tot een christelijke familie behoren die ze afkeuren! Heeft Jezus niet gezegd: "In het Huis van Mijn Vader zijn vele woningen" (Joh.14,2)? Mogen de christenen en hun herders de verschillende geestelijke gevoeligheden zich vrij laten uitdrukken, als ze maar trouw blijven aan de heilige leer! Wat jou betreft, blijf niet enkel verdraagzaam, maar wees hartelijk jegens broeders die een andere geestelijke woning hebben dan jij.

Bid dikwijls voor de eenheid van de christenen.

Bid dikwijls voor de eenheid van de christenen. Dat is de vurigste wens van Jezus. "Opdat allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt" (Joh.17,21). Bid met christenen van andere belijdenissen. Dat zijn mijlpalen op de weg naar de volmaakte eenheid. Ze zal het werk zijn van de Heilige Geest.

Share this page