"Wees niet bevreesd voor Mijn Liefde voor jullie of voor de Macht die Ik zal uitoefenen, daar het voor jullie eigen bestwil is dat Ik alle gebeurtenissen laat plaatsvinden in de dagen die de Grote Dag voorafgaan. Ik laat Mijn vijanden toe over de Aarde rond te zwerven. Ik laat de vernietigers toe om de mensen te misleiden, want zo zal Ik het geloof testen van diegenen die gezegend werden met de Waarheid. Maar weet dit. Diegenen die het Woord van God verraden zullen in de woestenij geworpen worden. Diegenen die uithalen en Mijn gewijden dienaren straffen die Mijn Zoon liefhebben, zullen streng gestraft worden. Ik zal toestaan dat de zwakken en zij die zich gemakkelijk laten leiden, bedrogen worden, opdat zij berouw betonen en naar Mij toekomen wanneer Mijn Profetieën die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, in vervulling gaan."

(Boodschap 1107 uit  BOEK DER WAARHEID )

Share this page