Medaille Van Verlossing

Boodschap 849 uit het Boek Der Waarheid .

Donderdag, 18 juli 2013, 19:14 u.

Mijn kind, ik verlang bekend te maken dat ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel, die Mij door mijn Zoon op aarde gegeven werd. In deze, de laatste Missie, moet men zich altijd tot Mij wenden, als Moeder van Verlossing.

Mijn Beeltenis moet ontworpen worden en een Medaille geslagen waar, op de ene kant, ik geplaatst moet worden met de zon achter mijn hoofd en waar twaalf sterren verweven in een kroon van doornen op mijn hoofd staat. Aan de achterkant van de Medaille, verlang ik het Heilig Hart van mijn Zoon afgebeeld te zien met de Twee Zwaarden van Verlossing, die gekruist moeten zijn aan elke kant.

De Zwaarden van Verlossing zullen een tweevoudig doel hebben. Het Eerste Zwaard zal het beest dodelijk slaan en ik heb de macht gekregen om dat te doen op de Laatste Dag. Het andere Zwaard zal de harten doorboren van de meest verharde zondaars en zal het Zwaard zijn waardoor hun zielen zullen gered worden.

Deze Medaille moet massaal ter beschikking gesteld worden en dan, wanneer zij in handen zijn van diegenen die ze afhalen, moeten zij door een priester gezegend en gratis aan anderen uitgedeeld worden.

De Medaille van Verlossing biedt het Geschenk van Bekering, en Redding, aan.

Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen moeten dit Kruistochtgebed (115) bidden voor de Gave van Bekering:

Kruistochtgebed (115)

Voor de Gave van Bekering.

“O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met uw tranen van Verlossing.

Bevrijd mij van twijfels.

Verhef mijn hart, opdat ik de Tegenwoordigheid van uw Zoon zal voelen.

Breng mij vrede en vertroosting.

Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.

Help mij om de Waarheid te aanvaarden en open mijn hart om de Barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus,

te ontvangen. Amen.”

Mijn kind, alstublieft zorg ervoor dat deze Medaille ontworpen en geslagen wordt. Ik zal je bij elke stap van de weg begeleiden en vervolgens moet je ervoor zorgen dat ze beschikbaar gemaakt wordt over de hele wereld.

Ga in vrede om mijn Zoon te dienen.

Je Moeder

Moeder van Verlossing

Share this page