De Uitgestotenen

Boodschap 1185 uit het Boek Der Waarheid

Maandag, 28 juli 2014, 21:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik Mijn blik laat gaan over de kinderen van God, dan barst Mijn Hart van Liefde die net zo teder is voor een pasgeboren baby als voor een man in zijn 100ste levensjaar. Het maakt geen verschil uit. Jullie zijn allen een kind van God, behoedzaam gegroeid in de schoot van jullie moeder, overeenstemmend met de Heilige Wil van Mijn Vader. Zie, al wat geschapen werd van het begin tot het einde, was en zal altijd overeenstemmen met de Heilige Wil van God. Dus ongeacht wie jullie zijn, onder welke beproevingen jullie te lijden hebben, welke vernederingen jullie te dragen hebben wanneer jullie door de maatschappij verworpen worden omwille van jullie ras, gezindte, sekse of kleur – weet dat jullie allen kostbaar zijn in Gods Ogen. Alleen de zonde scheidt jullie van Hem.

De vervolgden onder jullie beroepen zich op Mijn Liefde en Mijn Lijden. Jullie lijden is ook het Mijne. Ik zoek de eenzamen en de bedroefden op, die vreselijk te lijden hebben onder discriminatie – de uitgestotenen van jullie maatschappij – en Ik trek hen als eersten tot Mij. Over hen zal Ik eerst Mijn Grote Barmhartigheid uitstorten. Indien jullie door anderen afgewezen en met wrede minachting in dit leven behandeld worden, weet dan dat Ik met jullie Ben. Jullie hebben het Kruis van de Calvarieberg gekregen en jullie zijn gezegend, in weerwil van wat jullie wellicht denken. Jullie levenslot is Mijn lot. Ik verduurde discriminatie tijdens Mijn Leven op Aarde. Ik werd bespot, belachelijk gemaakt en ervan beschuldigd immoreel te zijn, een leugenaar en een ketter.

Vrees niet, want wanneer jullie onterecht van zulke misdrijven beschuldigd worden, dan zijn jullie de Mijnen – helemaal van Mij. En Ik Ben van jullie.

Jullie geliefde Jezus

Share this page