Het Boek Der Waarheid

Download Het Boek Der Waarheid en gebeden via onderstaande link.

Lees ook eerst de Waarschuwing op de homepage.

"Word wakker, jullie allen. De tijd voor het openen van het Boek der Waarheid is aangebroken. Jullie moeten niet alleen de pagina’s openen, jullie moeten je harten openen." (Boodschap 851)

"Jezus Christus is de Heer"

Lees deze boodschappen vanaf boodschap 1 tot en met 1334, en je ziel zal getransformeerd worden van een egocentrische naar een christocentrische ziel vol van vrede en zonder angsten. Lees deze Heilige boodschappen, de Heilige Evangeliën en de Heilige Schrift en laat je door niemand afleiden, misleiden of in de war  brengen. Voer de opdrachten en instructies nauwgezet uit.  Je ziel zal niet enkel bevrijd worden van de zonde, maar je zal gekneed en gevormd worden tot een instrument in het Grote, Wonderbare Verlossingswerk, onder leiding van de éne Ware, Levende en Heilige God. De WEG voor alle verdwaalde en verloren zielen in deze woelige, verwarde en onrustige tijden. Het enige Heilsmiddel om geheeld te worden naar Geest, Lichaam en Ziel. De Heilstherapie, van de Grote Geneesheer, waar de hele wereld op zoek naar is, maar niet te vinden is in de duisternis. De enige ware weg naar Wereldvrede.

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Heilige Franciscus van Assisi - Heilige Johannes Paulus II - Heilige Faustina - Heilige Jozef - Heilige Augustinus - Heilige Malachias - Heilige Benedictus - Heilige Theresia van Avila - Heilige Gregorius de Grote - Heilige Anna Catharina Emmerick - Heilige Gudula - Heilige Aarstengel Michael , ...

Galaten 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt! 

Share this page