"De Apocalyps zal gaan over de inbeslagneming van de Kerk van mijn Zoon op Aarde door Zijn vijanden. Het zal allemaal te maken hebben met de strijd om de zielen. De kastijding zal betrekking hebben op Gods Waarschuwing aan de mensheid om hun ogen voor de Waarheid te openen. Het Restleger zal helpen om de vlam van liefde voor mijn Zoon brandend te houden en, tegelijkertijd, om voor zielen een groot uitstel van de bestraffing te bekomen, die hen anders zou overvallen, ware er niet de Barmhartigheid van mijn Zoon." Uit boodschap 1117 uit het Boek Der Waarheid.

Share this page