"de moordenaar der mensen vanaf het begin" (Joh.8,44)

Satan - De Haat

Dit is een pijnlijk moment, kinderen. Satans invloed is nog nooit zo krachtig geweest als in deze laatste dagen van zijn heerschappij op aarde. Bestrijd zijn slechte wegen, kinderen – jullie allen. Kijk maar naar de ravage die hij veroorzaakt wanneer hij broeder tegen broeder opzet, land tegen land, haat laat ontstaan onder jullie allen en gebrek aan respect veroorzaakt voor elkaars leven. En dan is er de pure haat die hij in Mijn kinderen zaait voor Mij, hun geliefde Zaligmaker. De haat die hij opzweept tegen Mijn Vader heeft epidemische proporties aangenomen. De machtigste vorm van haat van de mens betoond aan Mijn Vader is te ontkennen dat Hij bestaat. (Boodschap 144 uit het Boek Der Waarheid )

Hij is zoals een ziekte die moeilijk te genezen is.

"

Kinderen, deze tijden zijn zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder, bied jullie bescherming tegen Satan indien jullie Mij dat zouden vragen.
Mij werd de macht verleend om hem te verpletteren. Indien jullie Mijn hulp inroepen kan Ik jullie kwelling verlichten.
Mijn kind, zijn invloed wordt duidelijk voor velen onder jullie die hun ogen openen.
Zijn boosaardigheid heeft zich gemanifesteerd in veel van Gods kinderen.
Moorden, zinloos doden, oorlogen, hebzucht, vervolging, immoraliteit en welig tierende zonden die elk van Gods geboden overtreden, door Mozes afgekondigd, zijn zichtbaar voor jullie allen.
Jullie die weinig geloof hebben en zeggen “wat doet het ertoe”, jullie moeten weten welke schade Satan in jullie zielen aanricht.
Hij is zoals een ziekte die moeilijk te genezen is. Eens ze jullie in haar greep heeft, leidt ze tot andere ziekten die nog erger zijn dan de eerste, zodat één behandeling niet volstaat.
Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel dat het zeer moeilijk is om jullie ervan los te maken.
Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eens hij een ziel heeft aangetast zal hij haar niet meer alleen laten zodat de ziel in kwestie bijna haar verstand verliest.
In sommige gevallen hebben deze zielen niet langer de controle over hun eigen impulsen. "(Boodschap 502 uit het Boek Der Waarheid)

"Naarmate er meer wreedheden worden begaan door mensen onder invloed van Satan, des te meer beginnen Mijn kinderen zich nu vragen te stellen over de omvang van deze moorddadige doelen, die nu heersen in de wereld. Naarmate er meer kwaad wordt begaan, zal het besef dat Satan dit feitelijk veroorzaakt toenemen." (Boodschap 148 uit het Boek Der Waarheid)

Beëlzebub - Satan - Duivel

Satan Verering

Mijn dochter, jij wordt nu veel sterker en door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil, kan jij nu de wereld verwittigen voor wat gaat komen.
Wanneer Ik spreek over zonde heb Ik niet de afschuwelijke zonden geopenbaard die zelfs doortrapte zondaars moeilijk zouden vinden om te vatten. De weerzinwekkende praktijken die zogenaamde gesofisticeerde westerse genootschappen achter gesloten deuren begaan, zouden jullie tot in de diepste kern van jullie wezen shockeren.
De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen ritueel vermoord worden uit eerbied voor Satan zijn in de wereld vandaag een werkelijkheid. Maar zij zijn slechts enige van de uiterst boosaardige daden die begaan worden door de Mens beïnvloed door Satan. Ga zo ver, Mijn kinderen, en het zal jullie onmogelijk zijn om
nog naar Mij terug te komen. Andere daden die Mijn Hart breken zijn het lichamelijke misbruik van vooral jonge onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het soort zonden verduidelijken die velen onder jullie zouden benauwen indien Ik ze in detail zou beschrijven. De aanhangers van Satan zijn door hun cultus meedogenloos in hun behandeling van het menselijk wezen voor wie zij geen enkel respect hebben. Offers, inclusief mensenoffers, godslasteringen, vloeken en daden van heiligschennis tegenover Mij, Mijn Eeuwige Vader en Mijn Geliefde Moeder zijn vaste rituelen. Deze Satanvereerders hebben zo weinig schaamte dat zij hun oneerbiedigheid publiekelijk tentoon spreiden via muziek, films, TV en kunst. Zij die schuldig zijn aan
zulke heiligschennissen zullen eeuwige verdoemenis tegemoet treden en voor eeuwig branden in de Hel.
Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij zullen ontvangen, jullie Verlosser, Jezus Christus.
Het is ook Mijn laatste verzoek aan jullie om jullie zelf te redden zolang jullie het kunnen.
Ik, Jezus Christus, maak geen zinloze bedreigingen. Ik zal alles doen om jullie te redden. Maar voorbij een zeker punt is er niets dat Ik kan doen om jullie te stoppen valse troost te zoeken die jullie denken te vinden bij de Duivel. Ontsluit de Satanische schakels waardoor jullie gebonden zijn en vlucht naar Mij. Ik zal jullie redden, maar jullie moeten Mij om vergeving vragen zolang jullie leven in dit leven.
Denk eraan, het is jullie keuze. Hemel of Hel. Jullie kiezen terwijl jullie nog leven op deze aarde. Want jullie zullen niet in staat zijn dat te doen wanneer jullie overgaan naar het volgende leven.
(Boodschap 100 uit BOEK DER WAARHEID )

Share this page