Boodschap 372 Boek Der Waarheid

Zaterdag, 10 maart 2012, 15:30 u.

“Weet dat Israël, dat zo beïnvloed wordt door het Westen, verworpen en verraden zal worden door de VS wanneer zij dat het minst verwachten.
Dan zal de holocaust waarover Ik spreek plaatsvinden.
Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat zal blijven lijden voor zijn zonden tot Mijn Tweede Komst.”......

Boodschap 365 Boek Der Waarheid

Zondag, 4 maart 2012, 15:30 u.

.......

De Kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het Huis van Israël.
Velen zullen verheugd zijn. Deze twee religies zullen lastig gevallen worden en alle moeite zal gedaan worden om, zowel van buitenaf als van binnenuit, elk spoor van beiden uit te wissen.
Er zal grote vreugde zijn in de wereld wanneer zij gevallen zijn.
Velen zullen denken dat zij vernietigd zijn. De mensen zullen dan hun lijken negeren.
Maar dat zal dwaas zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde te vormen wanneer de poorten van Mijn Paradijs geopend worden.
Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren volk op aarde vernietigen.
Zij kunnen het pijn, foltering, dood doen ondergaan en ook de gebouwen en tempels slopen die door hen gebouwd werden om Mijn Vader te eren.
Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen opeisen wanneer zij samen met Mij in het Paradijs zullen heersen.
Verwerp God nooit.
Verwerp nooit zijn Kerken.
Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog en eeuwige verdoeming volgen.”
......

Boodschap 631 Boek Der Waarheid

Vrijdag, 30 november 2012, 22:20 u.

.....
Mijn uitverkoren volk zal lijden
De Joden die het Verbond van God verwierpen, dat voorgeschreven werd door Mozes, zullen lijden zoals dat al eeuwen het geval is. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal afgenomen worden en de enige oplossing zal erin bestaan om een overeenkomst te ondertekenen waardoor zij slaven zullen worden van de Antichrist. Mijn uitverkoren volk zal lijden, net zoals Ik geleden heb, en er zal hun maar weinig medelijden betoond worden.
De behandeling van de Joden zal nog erger zijn dat wat zij meemaakten tijdens de genocide, die plaatsvond in de Tweede Wereldoorlog.
Het zal in Israël zijn dat de beproeving, zoals voorzegd, duidelijk zichtbaar zal zijn.
Het zal omwille van Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om uit te maken wie de echte vijand zal zijn.
Het vredesverdrag zal spoedig daarna ondertekend worden en de man van vrede zal op het wereldtoneel verschijnen.”
.....

De Katholieke Kerk - Het Huis Van Israël - Judaïsme - Zionisme - Antichrist - Farizeeën - Sadduceeën - De Twee Getuigen - Jodendom

Share this page