Vergeving Van De Zonden

Kruistochtgebed (24) ‘Volle aflaat voor absolutie’  Boek Der Waarheid

Dinsdag 31 januari 2012 21.30u

Gebed voor allen die Christenen zijn (niet-Katholieken) of behoren tot andere geloofsovertuigingen en geloven in deze boodschappen. Jullie moeten het gebed bidden dat jullie gegeven werd door het Kruistochtgebed (24): Volle aflaat voor Absolutie. Jullie moeten dat gebed zeven achtereenvolgende dagen bidden en, jullie Jezus, zal jullie vergeving schenken. Jullie zullen het geschenk van een totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest ontvangen.

Katholieken moeten nog regel matig gaan biechten op verzoek van Jezus.

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.

Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.

Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.

Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij vereren U.
Wij loven U.

Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.

Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.

Share this page