Drugs

"Tot die arme jonge mensen wier leven gevuld is met onwaarheid of die te maken hebben met drank of drugs, jullie moeten dit weten.

Hoewel jullie binnen in jullie een leegte kunnen ervaren, jullie moeten Mij je hand geven en Ik zal haar vastpakken. Ik zal jullie ervoor behoeden om te verdrinken in een zee van verwarring.

Velen onder jullie voelen zich waardeloos of van geen betekenis. Jullie zijn zo overweldigd door hen die jullie verafgoden in de wereld van de muziek en beroemdheid dat jullie jezelf helemaal onbekwaam voelen.

Heb nooit dat gevoel, Mijn kleine kinderen, want in Mijn ogen zijn jullie heel bijzonder."

(Uit boodschap 307 uit het Boek Der Waarheid )

Verslavingen : Drugs - Alcohol - Gokken - Games - Pokémon   - Comadrinken - XTC - LSD - Cocaïne

Share this page