Mijn zeer geliefde dochter, enige tijd geleden, heb Ik jullie allen gezegd om zaden te planten om jullie en jullie families te voeden, tijdens de vervolging. Ik doe dit met een reden. Jullie moeten, zelfs maar een paar zaden – zuivere zaden – planten, waarmee niet geknoeid werd door menselijke inmenging. Ik zal dan de vruchten vermenigvuldigen, die zij zullen opbrengen en allen zullen voldoende te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal kennen. Die dagen zijn niet meer veraf en zij zullen er komen door tal van redenen. 

De oogsten zullen aangetast worden door de tussenkomst van hebzuchtige boeren. De resulterende oogst zal ongeschikt zijn voor jullie om te eten. Oorlog zal dan betekenen dat weinig mensen in staat zullen zijn het land te bewerken. Vervolgens zal er het vuur zijn, dat over de vier hoeken van de wereld zal neerkomen, en alles zal onvruchtbaar worden. Deze verschrikkelijke beproevingen zullen veroorzaakt worden door de verspreiding van het kwaad, maar veel mensen zullen overleven als zij op Mij vertrouwen. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog komt en zoals jullie zouden doen indien het voedsel zou gerantsoeneerd zijn. Zorg voor veel water want alles wat jullie opslaan zal door Mij vermenigvuldigd worden.  

Alstublieft geloof niet dat Ik jullie vraag om jullie huizen te verlaten want dat is niet nodig. Een kleine voorbereiding, waarbij jullie mekaar hulp aanbieden, is al wat nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen bedekken die in Mijn Waarschuwing aan de mensheid geloven want de tijd dat het Derde Zegel geopend wordt zal op een tijd van oorlog volgen. (Uit boodschap 898 uit het Boek Der Waarheid )

Share this page