Wetenschap is een Gave van God, maar wetenschap kan het Mysterie van God niet verklaren.

Diegenen die deel uitmaken van Mijn Restleger zullen verstoken zijn van eigenwaarde, trots of de noodzaak om te steunen op de wetenschappelijke verklaring van Mijn Woord, die van hen zal gevraagd worden om de Waarheid van God te bewijzen.

Wetenschap is een Gave van God, maar wetenschap kan het Mysterie van God niet verklaren. Dus diegenen die de hulp nodig hebben van logische verklaringen, zoals hoe Ik met Gods kinderen op Aarde communiceeer op dit ogenblik, zullen teleurgesteld zijn. Geen enkel antwoord zal hen tevreden stellen.

Een van de grootste Gaven aan de mens is liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk uitgelegd of bewezen worden, want zij komt van de Geest van God. Zij is in jullie allen aanwezig. Jullie voelen haar. Zij is de schakel die de mensheid samenhoudt en die door de macht van het kwaad niet kan ondermijnd worden.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak. Zonder liefde zouden jullie nooit het leven kunnen hebben. Liefde zal jullie verenigen, jullie sterk houden, jullie samenhouden. Liefde zal jullie helpen om zielen naar Mij te brengen.

(uit boodschap 825 uit het Boek Der Waarheid )

De ware wijze doet wat God behaagt.

Moge Gods wijsheid al je daden tot leven wekken. Dan zal jouw leven voorbeeldig zijn. Het zal inderdaad deugdzaamheid, vrede, verdraagzaamheid en helderheid zijn, barmhartig en gul. De wijsheid van de wereld is "door God tot dwaasheid gemaakt" (1 Kor.1, 20), die het werk is van "de redetwister van deze tijd" (1 Kor.1, 20), de vader van het kortstondige. Zijn wijsheid is kort, kwetsbaar, onzeker. De vaders van de menselijke wijsheid volgen elkaar op; ze verdringen elkaar. De ware wijze doet wat God behaagt. Zijn wijsheid wordt hem meegedeeld door het Evangelie; ze is een weerspiegeling van Gods wijsheid. Vertrouw je aan haar toe. Wat in je overblijft van de lichamelijke mens, zal definitief worden uitgerukt. Christus zal eindelijk onverdeeld in jou leven.

Share this page