Ik kan jullie nooit vragen te bidden voor de antichrist, want hij komt niet van God. (Boodschap 766)

Is momenteel nog niet verschenen op het Wereldtoneel.   .. de Antichrist die uit het Oosten komt en zich verbergt achter gesloten deuren. (Boodschap 431 uit het Boek Der Waarheid)

779. De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen.

Vrijdag, 26 april 2013, 12:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt klaargestoomd voor de intrede van de antichrist. Hij is voorbereid geworden door een aantal machtige politieke krachten om zijn grote entree te maken.

De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen, maar hij zal door beide en in alle hoeken van de wereld geliefd, geëerd en bewonderd worden. Het zal als volgt beginnen.

De antichrist zal, met de hulp van Gods vijanden, snel een oorlog bewerkstelligen tussen twee naties die geleid worden door twee onbuigzame en machtige leiders. Deze oorlogen zullen verhevigen en dan overslaan naar andere landen. Wanneer de dreiging zo ernstig wordt dat zij de machtigste naties begint aan te tasten, dan zullen vredesonderhandelingen beginnen.

Uit het niets, zal het beest te voorschijn komen. En met een bekwaamheid die de wereld zal imponeren, zal hij een einde maken aan de oorlogen. Hij zal een machtige stem hebben. Hij zal in hoge mate intelligent zijn en zich een indrukwekkend charismatisch imago aanmeten. Zijn knappe uiterlijk, charme en gevoel voor humor zullen werken als een krachtige hypnotiserende magneet. Hij zal grote lof oogsten van zeer bekende wereldleiders en de media, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn optreden zal zakenlui aantrekken, die hem zullen beschouwen als helpende hand om welvaart te scheppen, als de economieën zullen beginnen te groeien.

De antichrist zal zo bijzonder lijken, dat de naties elkaar luidkeels zullen overschreeuwen om hem aan te moedigen hun landen te bezoeken. Hij zal geliefd zijn en tot het laatste detail elk moment kopiëren van Mijn Zending toen Ik op de aarde rondging. Terwijl hij preekt over het belang van liefde, vrede en eenheid onder de naties, zal men hem grote wonderen zien teweegbrengen, waarheen hij ook gaat. Dit is geen man zoals een ander. Dit is geen man zoals gelijk welke andere charismatische leider. Zijn ster zal stralen en schitteren, zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een boegbeeld van de ene menslievende wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. Overal zullen er afbeeldingen van zijn gezicht te zien zijn. Hij zal gezien worden met de leiders van vele religieuze gezindten. Spoedig zal er gezegd worden dat mensen in zijn tegenwoordigheid spontaan zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om handelingen te stellen die velen zullen verstommen en die als mirakels zullen beschouwd worden.

Tegen dan zal hij door de onwetenden als de Messias aangezien worden. Dan zal hij laten doorschemeren dat hij door God gezonden werd om de wereld te redden. Velen, met inbegrip van diegenen in de wereld die Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon is, Jezus Christus. Zij die hem eren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt, en die hem aanbidden, zullen van zo’n kwaad doordrongen zijn dat hun zielen in een leegte gezogen worden, waaruit zij onmogelijk uit zichzelf zullen kunnen weg geraken.

Zij die de Waarheid van Mijn Leer kennen, zullen het bedrog inzien waarmee het menselijk ras geconfronteerd wordt en zij zullen zich (met succes) verzetten tegen deze gruwel. Zij die beweren God te kennen en die praktiserende Christenen zijn, zullen er niet in slagen Mijn Belofte van terugkeer te begrijpen. Wanneer Ik terugkom zal het zijn om te Oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde rondwandelen. Ondanks al hun kennis omtrent Mijn Leer begrijpen zij niet wat Ik zei. Ik herinner hen er nu aan. Ik zal niet in het vlees rondgaan. Gelijk welke man die beweert dat hij Mij is, is een leugenaar.

Jullie Jezus

Wanneer iemand in de toekomst komt, en beweert Mij te zijn, Jezus Christus, weet dan dat hij een leugenaar is. Ik zal geen tweede keer in het vlees (als mens) komen. Satan kan deze woorden niet uiten:

“Jezus Christus, Die in het vlees kwam”.
Wat hij zal zeggen, door de mond van het Beest, de antichrist, zal als volgt luiden:
“Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen, om jullie verlossing te brengen.”
Wanneer dat gebeurt zal Mijn Goddelijke Tussenkomst snel plaatsvinden, maar tegen dan zullen de valse profeet en de antichrist vele zielen gestolen hebben.

Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat zij Mij toebehoren ook van Mij blijven.

(uit boodschap 865 uit het Boek Der Waarheid )

De Antichrist herkennen

"Zij zullen beweren, in het begin heel subtiel, dat de Antichrist Christus, de Koning zal zijn.
Wanneer zij arme zielen overhalen te geloven dat hun boodschappen van God komen, zullen zulke zielen er niet wijzer van worden.
Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in het vlees komen.
Ik zal in de wereld niet verschijnen als een leider.
Noch zal Ik deze keer andere wonderen verrichten, om jullie te bewijzen wie Ik ben, dan het wonder van De Waarschuwing en het wonder in de lucht dat enige tijd later zal gezien worden nadat De Waarschuwing plaatsvindt.
De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus. Deze gruwel werd voorzegd.
Wie men moet geloven, kinderen, zal geen gemakkelijke taak zijn, want velen zullen komen in Mijn Naam. Maar weet dit. De Boze, door zijn valse profeten, zal jullie nooit vragen om te bidden tot de Heilige Geest of om het Sacrament van de Heilige Eucharistie te ontvangen. Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus, de Mensenzoon als de Messias in het vlees kwam om de mens van hun zonde te bevrijden. Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de Heilige Rozenkrans te bidden of jullie trouw te betonen aan Mijn geliefde Moeder." (Uit boodschap 521 uit het Boek Der Waarheid )

Share this page