Executie - Doodstraf - Het Leger

"Tot hen die executie vergoelijken zeg Ik dit.

Jullie die een man veroordelen om te worden gedood, zijn schuldig aan dezelfde misdaad als waaraan hij schuldig zou zijn.

Jullie zijn in de eerste plaats schuldig aan moord en dat is een doodzonde. Jullie hebben niet het recht gekregen om een leven te nemen. Noch om te oordelen. Ik alleen, Jezus Christus, heb het recht om een oordeel te vellen.

Iedereen die door middel van executie bijdraagt tot de dood van een moordenaar zal voor eeuwig lijden in de vuren van de Hel, tenzij zij berouw hebben.

Zo velen onder jullie geloven in de wet, oog om oog. Hoe zeer zijn jullie misleid. Aanvaarden jullie de geboden van Mijn Vader niet? Gij zult niet doden.

Gij zult niet doden geldt ook voor die agressieve legers die landen binnentrekken die hun niet toebehoren met als doel ze te controleren.

Dat geldt voor legers die onschuldige zielen neerschieten en doden. Dat alles is moord. Het gaat in tegen de wet van Mijn Vader." (Uit boodschap 507 uit het Boek Der Waarheid )

Share this page