Kijk naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Geen mens op aarde heeft het recht, de macht of de autoriteit om te oordelen of te veroordelen. Bid opdat ze Gods liefde ontdekken. Een zeer belangrijke fundamentele waarde van het Christelijk Geloof.

Boodschap 177 uit het Boek Der Waarheid

Zondag, 28 augustus 2011, 17:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, hoor Mijn Allerheiligste Woord wanneer Ik de mensheid dringend waarschuw om vergeving van hun zonden af te smeken bij Mijn Vader.

De tijd is kort nu De Waarschuwing bijna hier is. Stel nooit uit tot morgen wat jullie vandaag moeten doen. Berouw over jullie zonden is van cruciaal belang voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Zonder echte wroeging is het nutteloos.

Zoveel zwarte zielen zie Ik in jouw wereld, Mijn dochter. Er is weinig licht en moest je de diepten kunnen zien waar de mensheid in gevallen is, zou je geschokt zijn. Zoveel miljoenen van Mijn kinderen storten zich dagelijks in een afgrond van zondig bederf van waaruit het onmogelijk zal zijn om hen weg te trekken, tenzij je voor hen bidt. Ze zijn blind voor de waarheid en zelfs als hen Mijn licht zou worden getoond, zouden ze kronkelen en zich verbergen voor Mij. Bid voor hen.

Mijn kinderen die zich schuldig gemaakt hebben aan afschuwelijke zonden, genieten van het feit dat hun slecht gedrag geprezen wordt voor zijn entertainment-waarde. Pornografie sijpelt binnen in zoveel huizen over de hele wereld door tv-zenders die deze slechte gruweldaden presenteren als onschuldig humoristisch vermaak. Dit zijn dezelfde kanalen die weigeren om Mijn naam uit te spreken. Geweld wordt ook verfraaid, niet alleen op tv, maar ook in spelletjes waardoor het zo acceptabel wordt voorgesteld dat mensen nu gewelddadigheid beschouwen als een natuurlijke zaak.

Wanneer Satans demonen zielen in bezit nemen, beginnen deze zich te manifesteren in het menselijk lichaam en worden hun daden duidelijk zichtbaar voor Mijn volgelingen die met afschuw ineenkrimpen bij wat ze zien. Het menselijk lichaam, besmet met Satanische demonen zal zich grotesk gedragen. Hun lichamelijke bewegingen worden vervormd en zullen Satanische boodschappen imiteren door de Duivel vereist om zwakke mensen te verleiden. Zwakke zielen zonder liefde voor God, zullen tot hen aangetrokken worden en zullen hen tenslotte nabootsen zodat ook zij Satan en alles waarvoor hij staat zullen eren op de manier waarop ook zij zich gedragen.

Kinderen, kunnen jullie niet zien hoe Satan werkt? Mijn volgelingen moeten dit uitleggen aan degenen die niet begrijpen hoe hij actief is in de pornografische industrie. Dit is het geval wanneer Satan werkt om zielen te vernietigen om de deelnemers in het eeuwige vuur te zuigen. Degenen die schuldig zijn aan seksueel afwijkend gedrag en degenen die met hun lichaam pronken op een obscene immorele manier, zullen een ondraaglijke pijn lijden in de eeuwigheid.

Help nu ze te redden, kinderen, want zij hebben geen idee hoe hun immorele onreinheid Mij doet walgen. Ze zijn bedekt met duisternis. Breng ze naar Mij, zodat Mijn licht hen kan omarmen en redden uit de vuren van de Hel.

Zonden van het vlees zijn een gruwel voor Mij. Zoveel zielen gaan verloren in de Hel als gevolg van de zonde van pornografie en seksueel afwijkende daden. Laat ze weten wat hun lot zal zijn, tenzij ze berouw tonen.

Jullie geliefde Verlosser

Porno - Pornografie - Prostitutie - Incest - Verkrachting - Seksueel misbruik - Pedofilie - XXX

Share this page