Het Sacrament van het Doopsel

Je bent in Christus ingelijfd door het doopsel. Daardoor ben je dood aan de zonde en levend in Christus Jezus (Rom.6,11). Je bent "de tempel van de Heilige Geest" (1Kor.6,19). Daar je deelneemt aan de goddelijke natuur is jouw waardigheid oneindig. Daarom dien je alles te vermijden wat jou terugvoert naar het verval dat je in het verleden soms hebt gekend. Je bent definitief ontrukt aan de duisternis en geplaatst in het licht van het Rijk Gods. Blijf deze goddelijke uitverkiezing, door pure genade, altijd trouw.

Share this page